w w w . h a a r e t z . c o . i l

עודכן ב- 06:02 16/06/2006

ירידה חדה בשיעור הפריון במגזר הערבי


שיעור הפריון בציבור הערבי-המוסלמי בישראל יורד משמעותית ובעקביות בחמש השנים האחרונות. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתון החשוב ביותר במדידת ילודה הוא שיעור הפריון לאשה, כלומר מספר הילדים שאשה צפויה ללדת במהלך חייה. שיעור הפריון לאשה בקרב המוסלמים, שהם הרוב המכריע של המגזר הערבי, עמד בשנות ה-60 על יותר מתשעה ילדים. עד 1985 הוא ירד בעקביות ל-4.7 ילדים לאשה ואז נבלמה הירידה למשך 15 שנה. בחמש השנים האחרונות התחדשה הירידה, משיעור פריון של 4.74 ילדים לאשה מוסלמית ב-2000, ל-4.36 ב-2004, ירידה של 8%. שיעור הפריון לאשה יהודית עלה באותה תקופה מעט, מ-2.66 ל-2.71.

נתון חשוב נוסף הוא מספר הלידות לאלף איש. באוכלוסייה היהודית עלה מספר הלידות לאלף מ-18.7 לידות ב-2000 ל-19.2 ב-2004. לעומת זאת, מספר הלידות לאלף איש באוכלוסייה המוסלמית צנח באותו זמן מ-37.5 ל-33.2, ירידה של 11%. עוד ביטוי לירידה בנתוני הלידה במגזר המוסלמי: מספר הלידות של ערבים-מוסלמים היה ב-2000 רק 36 אלף, וכך גם ב-2004. ב-2005 כבר נרשמה ירידה של מספר הלידות באוכלוסייה המוסלמית ל-34 אלף, כ-5% תוך שנה.
כל הזכויות שמורות ,"הארץ" ©

סגור חלון